தூக்கிக்கட்டிய பூங்சோலை  அனுபமாவின் அசத்தல் க்ளிக்ஸ் ///

அழகை அக்கு அக்காக பிரித்து காட்டிய அனுபமா ..!! இழுத்து சொருகிய சேலையில் தாராலம் !!

ஏய் சுழலி… அழகி… விலகி… கலகட்டிப் போறவளே இடுப்பு தெரிய சேலை தூக்கிக்கட்டிய பூங்சோலை அனுபமாவின் அசத்தல் க்ளிக்ஸ்இருடி திருடி அழகூட்டித்தான் நகரும் அரளி நொறத்தள்ளிப் போனேன் வெட்கம் கொறடி உன் வயசத்தான்… தித்திப்பா தின்னேன் உசுரத்தான் கத்தி சொன்னேன் ஏ இடுப்பு தெரிய சேலை

தூக்கிக்கட்டிய பூங்சோலை அனுபமாவின் அசத்தல் க்ளிக்ஸ்!பொட்டக்கோழி அழகுல… என்னக் கொத்தி அலையுற… விட்டா கொஞ்சம்… பொழைக்கிறேன்… விடுடி… இ… இ…

By vaithy