“குடித்த 20 நிமிடத்தில் வயிற்றில் உள்ள அனைத்து வாயுவும் வெளியேறும் !!

“குடித்த 20 நிமிடத்தில் வயிற்றில் உள்ள அனைத்து வாயுவும் வெளியேறும் !!

வாயுத் தொல்லை இருக்கே வந்தாலும் பிரச்னை. வரலன்னாலும் பிரச்னை. இதற்கு நிறைய மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிட்டும் பலன் என்னவோ தற்காலிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால்இந்த வாயுத் தொல்லையைச் சரி செய்ய எளிமையான இயற்கை வைத்தியம் உண்டு, வீட்டில் இருக் கும் பொருள்களைக் கொண்டே வாயுத் தொல்லையை இல்லாமல் செய்து விடலாம்.

முழு வீடியோ கீழே உள்ளது.

By admin